CHWILECZKĘ, OTWIERAM STRONĘ...

 
https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2018/05/purple_top_divider.png?fit=2100%2C315&ssl=1

20232023.10.Horoskop tygodniowyZaćmienie Słońca i wybory 9.-15.10.2023

8 października 20230
https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2023/10/23-10-10-wybory-zacmienie-slonca.webp?fit=1200%2C765&ssl=1

zaćmienie Słońca i wybory parlamentarne / w drodze ku nowym czasom: punkty zwrotne, zmiana hierarchii wartości, wyznaczenie kursu na przyszłość / zmiana perspektywy w relacjach i kwestiach prawnych / od energii do skuteczności / podejście do władzy, poczucia bezsilności, kryzysu, bólu, porażki / otwartość, szacunek i uważność pozwalają na uzdrowienie

Rzadko zdarza się, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiło tak wiele różnych, znaczących konstelacji astrologicznych, jak w tym przypadku. Wskazują one na konsolidację zdarzeń, na punkt zwrotny w trwającym procesie rozwoju. Nie zawsze będą to jednak spektakularne sytuacje, niektóre z nich mogą mieć początkowo bardzo subtelny charakter, ale – patrząc z perspektywy czasu – znaczący, trwały i kompleksowy.

 

To ważny czas!

Jednocześnie zajdzie wiele procesów, dlatego trudno jest określić, które czynniki i tematy wysuną się na pierwszy plan. Zachowanie osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę będzie jednak współdecydować o tym, w jaki sposób dokona się transformacja. Główną rolę odegrają wszelkiego rodzaju relacje, kwestie dotyczące dominacji, władzy oraz wartości, ale także sytuacje, w których nie można nic „zrobić”. W tych ostatnich trzeba będzie wytrwać, stawić opór i poradzić sobie z tym, czego nie sposób zmienić.
Cała sztuka polega na tym, aby rozróżnić między różnymi aspektami rozwoju, związanymi z tym zadaniami oraz sposobami reagowania. Dzięki temu będzie można na poziomie osobistym wykorzystać pojawiające się możliwości.

 

Waga

Teraz zostaną uruchomione ważne procesy w kilku zasadniczych obszarach. I tak we wszelkiego rodzaju relacjach chodzi o wypracowanie nowych sposobów podejścia do siebie. Trzeba przyjąć jednoznaczną, zdecydowaną postawę, a także wykazać gotowość do całkowitego zaangażowania się w coś lub postawienia grubej kreski i zamknięcia starego rozdziału.
Istotną rolę odegra tu również świadome kultywowanie zdrowego rytmu bliskości i dystansu. W tym kontekście tematem ożywionych dyskusji będą kwestie podejścia do dominacji, przywództwo i seksualność. Waga to również wybory – w niedzielę w Polsce odbędą się wybory parlamentarne pod dużym wpływem zaćmienia Słońca.

 

Strategia

Jasno i wyraźnie przedstaw własne stanowisko, swoje interesy, potrzeby i obawy, ale uwzględnij też oczekiwania drugiej strony oraz dobro ogółu. W ten sposób najlepiej poradzisz sobie z wyzwaniami. Problemy pojawią się wtedy, gdy zaangażowani będą uparcie trwać przy swoim albo jedna ze stron pójdzie na kompromis, które jest sprzeczny z jej naturą. Rozważ możliwe konsekwencje swojego zachowania – nie tylko dla siebie, ale także dla innych i weź odpowiedzialność za swoje decyzje.

 

Katastrofy naturalne

Zachodząca zmiana systemu wartości powoli przesunie punkt nacisku na zrównoważony rozwój, ograniczenie do rzeczy najbardziej istotnych, naturalnych i niezbędnych, a także na przyrodę, jej zasoby i nasze podejście do tych kwestii. Niewykluczone, że radykalne decyzje, wybory lub katastrofy naturalne wywołają spore poruszenie, wymuszając zmianę sposobu myślenia. W tym kontekście chodzi o to, żeby spojrzeć na wydarzenia całościowo, dostrzec wynikające z nich konieczności i znaleźć sposób poradzenia sobie z nimi.

 

Komunikacja

Ponadto w tym tygodniu należy spodziewać się ważnych incydentów w sprawach dotyczących mediów, komunikacji i edukacji, ale także negocjacji umów. Pokażą one, że wiedza, spostrzeżenia i nawet najlepsze intencje nie prowadzą do oczekiwanego sukcesu. Przede wszystkim przed sporym staną liderzy, osoby piastujące kierownicze, przywódcze stanowiska. Ich rola zostanie zakwestionowana, kompetencje podważone, a autorytet i umiejętności poddane pod wątpliwość. W takich przypadkach czasami banalne wpadki i błędy mogą uruchomić bolesne wspomnienia czy rozjątrzyć stare rany, prowadząc do gwałtownych reakcji. Jeśli rzecz będzie dotyczyć Ciebie osobiście, to unikaj wyciągania pochopnych wniosków i nieprzemyślanych reakcji. Przede wszystkim spróbuj zachować spokój. Dopiero gdy fale emocji opadną, możesz dokładnie zbadać, o co w tym wszystkim chodzi i jaki jest najlepszy sposób rozwiązania problemu.
We wszystkich wzmiankowanych kwestiach motto brzmi: mniej znaczy więcej.

 

Władza

Równolegle do opisanych powyżej procesów toczy się zaciekła walka o władzę, wpływy i kontrolę. Zaangażowani będą testować, jak daleko można się posunąć, dopóki druga strona nie zareaguje albo czy uda się manipulować innymi poprzez prowokacje, groźby i szantaż. Ponadto zostaną teraz gwałtownie wyładowane frustracje i urazy, które były tłumione przez długi czas. Ci, którzy w takich momentach zareagują strachem, poddadzą się i ulegną, łatwo wejdą w rolę ofiary. I odwrotnie – w osiągnięciu celu nie pomogą też kontrataki, które raczej doprowadzą do eskalacji konfliktu. Najlepiej poradzisz sobie z wyzwaniem, odważnie stawiając opór i będąc wiernym sobie. Warunkiem sukcesu jest jasna, zdecydowana i autentyczna postawa. Jeśli trudna sytuacja dotknie Cię i poruszy do głębi, to przyjrzyj się swojej motywacji do działania.

 

Horoskop tygodniowy

Wszystkie te tematy będą już aktualne w PONIEDZIAŁEK. W tym dniu wzrośnie potrzeba postawienia na swoim i wyegzekwowania własnych praw, ale także skłonność do gwałtownych, buntowniczych reakcji, jeśli sprawy nie pójdą po naszej myśli. Teraz możliwe są również radykalne posunięcia i kroki. Zanim przystąpisz do działania, zastanów się, jakie są prawdziwe motywacje Twojego działania. Zastanów się, czy jesteś gotowa/-y ponieść konsekwencje swojego zachowania. W najlepszym przypadku zdołasz przeciąć węzeł gordyjski i osiągnąć przełom w ważnej sprawie. Celowo poszukaj wymagającego zadania i w miarę możliwości zapewnij sobie odpowiednią ilość ruchu.

 

Księżyc w Pannie

We WTOREK po południu emocje nieco opadną. Teraz o naszą uwagę upomną się ciało, konkretna rzeczywistość i istniejące uwarunkowania. ŚRODA i CZWARTEK to czas porządków oraz jasnego obrazu sytuacji. W tych dniach wyraźnie wzrośnie jednak poziom wrażliwości. Dlatego nawet małe rzeczy mogą nas dotknąć do żywego i wywołać silne reakcje. Niewykluczone, że odnowią się stare rany bądź urazy. Zachowaj szczególną ostrożność wobec siebie i innych, unikaj też nieprzemyślanych reakcji. Najlepiej najpierw poświęć czas na to, żeby przyjrzeć się temu, co Cię tak naprawdę porusza. Dzięki uważności, powadze i szczeremu współczuciu możesz osiągnąć bardzo duży postęp. W takim przypadku karta nagle odwróci się i ujrzysz wcześniej ukryte, nowe ścieżki.

 

Księżyc w Wadze

Od piątku znaczenia nabierze potrzeba kontaktów i rozmów. W efekcie PIĄTEK i SOBOTA to dwa dobre dni, aby spotkać się z przyjaciółmi i ludźmi o podobnych zapatrywaniach. Porozmawiaj o wszystkim, co Cię do głębi porusza. Jeśli zdołasz wyjść innym naprzeciw, mówić otwarcie, jak z równym, to możesz zająć się nawet najbardziej delikatnymi kwestiami i wyjaśnić stare historie. Jakość czasu sprzyja również kreatywnym działaniom. W razie potrzeby wyraź głęboki proces za pomocą tekstu, obrazu, formy, aby znaleźć jasność, a nawet oczyszczenie.

 

Zaćmienie Słońca

W sobotni wieczór, o godzinie 19.59, nastąpi (obrączkowe) zaćmienie Słońca. Zjawisko będzie widoczne w Ameryce Północnej i Południowej. Wyznaczy ono kolejny punkt zwrotny oraz dostarczy nowych impulsów do działania. Wieczorem poświęć trochę czasu, aby spojrzeć wstecz i w przyszłość. Zadaj sobie pytanie, w jakim punkcie życia jesteś, jak wyglądają Twoje relacje z innymi, czego potrzebujesz lub co możesz zrobić, aby stworzyć nową równowagę w sobie i w kontaktach ze światem.

 

Wybory

NIEDZIELA ma bardziej kontemplacyjny charakter. W tym dniu chodzi o ponowne przetrawienie doświadczeń i wydarzeń minionego tygodnia. Niewykluczone, że na powierzchnię wypłyną dotychczas ukryte, unikane lub nawet wyparte kwestie. Jeśli zdołasz zaangażować się w nie, wniknąć w temat, to możesz lepiej zrozumieć siebie i to, co się dzieje. Na bardziej codziennym poziomie dzień sprzyja też wszelkiego rodzaju porządkom. Usuń starocie i przeżytki, aby zrobić miejsce pod nową jakość.
W Polsce w niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze zostaną otwarte jeszcze pod dużym wpływem zaćmienia Słońca – dopiero o godzinie 13.4 Księżyc przejdzie ze znaku Wagi do Skorpiona i wzrośnie emocjonalna intensywność.

autorka tekstu: Verena Bachmann
tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute
© Unsplash

© 2023 AstroSerwis. All rights reserved

 

 

Zostaw komentarz

https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-AC.jpg?resize=320%2C77&ssl=1

W HARMONII Z KOSMOSEM
*powered by AstroSerwis

AstroSerwis
50-086 Wrocław
NIP: 9151438897