CHWILECZKĘ, OTWIERAM STRONĘ...

 

DYPLOMY I CERTYFIKATY

https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2022/02/purple_top_divider.webp?fit=2100%2C315&ssl=1
https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2021/11/certfikaty-monika-dykier.webp?resize=320%2C456&ssl=1
https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2021/11/dyplomy-Monika-J.-Dykier.webp?resize=320%2C456&ssl=1

W latach 2004-2006 uczestniczyłam w sesjach warsztatowych organizowanych przez Leona Zawadzkiego i Marię Pieniążek. Dzięki lekturom oraz nauce w Studium Edukacji Ekologicznej, gdzie m.in. wykładał Włodzimierz Zylbertal, już posiadałam pewną wiedzę astrologiczną. Jednak spotkania na P3 ugruntowały ją i znacząco pogłębiły.
Co najważniejsze, warsztat służył nie tylko dostarczeniu astrologicznego know-how oraz zgłębianiu reguł astrologii klasycznej, ale również – a może przede wszystkim – obcowaniu z Wielką Tajemnicą.

Leon Zawadzki był wielkim erudytą i człowiekiem zanurzonym w duchowości. Uczestnictwo w warsztatach usystematyzowało i poszerzyło moją wiedzę z zakresu astrologii oraz dało solidne podstawy jej klasycznego nurtu.

Przez wiele lat praktykowałam to tradycyjne podejście, jednak w miarę upływu czasu pojawiało się coraz więcej pytań, na które nie znajdowałam odpowiedzi.

Czy człowiek jest skazany na swój los? Możemy uniknąć wypadków, chorób, tragedii, które przepowiada klasyczna astrologia? Rodząc się z trudnym układem nie mamy wyboru i pozostaje nam tylko walka z przeszkodami..?

Potrzebne odpowiedzi znalazłam w połączeniu astrologii z psychologią.
Dlatego podjęłam naukę w Wiedniu. Wiedziałam, że jest to ostatni dzwonek…
Rok później wybuchła pandemia.
W 2019 roku ukończyłam dwuletni Sarastro College Petera Fraissa.
Szkoła jest zorientowana na astrologię psychologiczną i pracuje w oparciu
o MRL (die Münchner Rhythmenlehre). Nauka w Wiedniu – kolebce psychologii – znacząco odmieniła mój sposób postrzegania horoskopu.
Połączenie astrologii z psychologią było dla mnie prawdziwym objawieniem.
Przede wszystkim wiemy dzisiaj, że życie jest ciągłym procesem stawania się.
W takim ujęciu horoskop pokazuje prawdziwy obraz naszego ja, pokazuje
prawdę, do której nieustająco dążymy. Życie zgodnie z potencjałami zawartymi w horoskopie jest gwarantem osiągnięcia szczęścia i poczucia spełnienia. Problem w tym, że na drodze do odkrycia siebie stoją zwykle mechanizmy obronne.

W efekcie celem konsultacji astrologicznych jest dotarcie do prawdziwego
źródła problemu i wskazanie jego rozwiązań. Najczęściej taka sesja jest początkiem prawdziwego, spełnionego życia.

https://i0.wp.com/astroserwis.com/wp-content/uploads/2021/08/logo-AC.jpg?resize=320%2C77&ssl=1

W HARMONII Z KOSMOSEM
*powered by AstroSerwis

AstroSerwis
50-086 Wrocław
NIP: 9151438897